۹۰ درصد درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ارقام حسابداری هستند

۹۰ درصد درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ارقام حسابداری هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، تطبیق بودجه مصوب با عملکرد این شرکت هاست.

* حدود 90 درصد درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت، ارقام حسابداری هستند

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، مجموع درآمدهای این شرکت در سال مذکور، بالغ بر 491 هزار و 294 میلیارد تومان بوده که بیش از 96 درصد آن یعنی بالغ بر 474 هزار و 340 میلیارد تومان ناشی از درآمد فروش داخلی و صادرات نفت خام و میعانات گازی توسط این شرکت است.

براساس گزارش مذکور، مجموع هزینه های شرکت ملی نفت ایران در سال 97 هم بالغ بر 474 هزار و 392 میلیارد تومان بوده که حدود 92 درصد آن یعنی 436 هزار و 130 میلیارد تومان ناشی از بهای تمام شده نفت خام و میعانات گازی تولیدی (سهم دولت) بوده است.

اعداد فوق نشان می دهد که حدود 92 درصد از درآمد فروش داخلی و صادرات نفت خام و میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت (دولت و صندوق توسعه ملی) است. این موضوع بدین خاطر است که براساس قوانین، 85.5 درصد از درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی و همچنین فروش داخلی میعانات گازی به سایر شرکت ها (به غیر از پالایشگاه‌ها) توسط شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت است. از طرف دیگر، صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397 نشان می‌دهد که 96.6 درصد درآمد این شرکت بخاطر فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه ها، سهم دولت بوده است. البته مستندات قانونی این بخش از تقسیم درآمد شرکت ملی نفت ایران نامشخص است.

به گزارش فارس، جزئیات درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که حدود 90 درصد ارقام مذکور که ناشی از درنظرگرفتن کل درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات نفت خام و میعانات گازی (هم سهم دولت و هم سهم شرکت ملی نفت ایران) جزو درآمدهای این شرکت و کاهش سهم 92 درصدی دولت از این درآمدها (436 هزار و 130 میلیارد تومان) در بخش هزینه‌هاست، به صورت حسابداری است و در واقع، مبلغ مذکور در عمل جزو درآمدهای حاصل شده این شرکت نیست و توسط این شرکت خرج نمی شود یعنی دارای ماهیت هزینه و درآمد واقعی نیستند.

 * جزئیات درآمدهای شرکت ملی نفت در سال 97

براساس این گزارش، جزئیات درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال 97 به شرح زیر است:

image

* جزئیات هزینه های شرکت ملی نفت ایران در سال 97

براساس این گزارش، جزئیات هزینه های شرکت ملی نفت ایران در سال 97 به شرح زیر است:

image

*شرکت ملی نفت ایران در سال 97 سودده بوده است

با توجه به جدول فوق، شرکت ملی نفت ایران در سال 1397 سودده بود و میزان سود قبل از کسر مالیات آن که با کسر کردن هزینه ها از درآمدها بدست می آید، بالغ بر 16 هزار و 902 میلیارد تومان بوده است.

جزئیات تقسیم سود شرکت ملی نفت ایران در سال مذکور در جدول زیر آمده است:

image

*جزئیات منابع و مصارف سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران

براساس این گزارش، جزئیات بودجه سرمایه ای 53 هزار و 876 میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397 که شامل منابع و مصارف سرمایه گذاری این شرکت در این سال بوده، مطابق با جدول زیر است:

image

image

انتهای پیام/