کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به‌طور میانگین برروی عدد ۹۸ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.
تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۶۶ روز هوای قابل قبول، ۵۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۱۷۷ روز هوای قابل قبول، ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت برای روز جاری ۱۸ و کمترین دما ۹ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.