کمبود دستگاه اکسیژن‌ساز تا یک ماه آینده در کشور رفع می‌شود

کمبود دستگاه اکسیژن‌ساز تا یک ماه آینده در کشور رفع می‌شود
بیرجند- وزیر بهداشت گفت: کمبود دستگاه اکسیژن‌ساز در بیمارستان‌های کشور تا یک ماه آینده رفع می‌شود.