خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

کلاس های عملی دانشجویان علوم پزشکی تبریز تعطیل شد

کلاس های عملی دانشجویان علوم پزشکی تبریز تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای که از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز خطاب به رؤسای دانشکده‌های این دانشگاه اعلام شده، جزئیات فرآیند ادامه آموزش دانشجویان تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۰ بیان شده است.

بر اساس این نامه، کلیه کلاس‌های عملی مقاطع کارشناسی ارشد و پایین‌تر (غیربالینی) تا تاریخ آخر فروردین ماه تعطیل اعلام شد.

همچنین کلیه دوره‌های کارآموزی بالینی و کارآموزی در عرصه رشته‌های مختلف آموزشی تا آخر فروردین ماه لغو و تعطیل اعلام شد.

دوره کارورزی پزشکی با رعایت کلیه پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها و با حضور کارورزان صرفاً در ایام کشیک و پست کشیک دایر است.

کلیه دروس نظری رشته‌های مختلف آموزشی کمافی السابق به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی ارائه خواهد شد.

دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D با رعایت کلیه پروتکل‌ها و بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه ابلاغ شده ادامه تحصیل خواهند داد.

کارورزان دندانپزشکی به صورت کشیک (در صورت نیاز) حضور خواهند داشت.

شیوه مدیریت دوره کارآموزی و کارورزی سایر رشته‌ها مانند پرستاری، مامایی، اتاق عمل و رشته‌های توانبخشی مشابه دانشجویان پزشکی است.

آموزش دستیاران دوره تخصصی پزشکی و دندانپزشکی مشمول تعطیلات فعالیت آموزشی نیست.