کشف لوازم خانگی قاچاق در خیابان جمهوری

کشف لوازم خانگی قاچاق در خیابان جمهوری

جانشین پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف ۱۲۳ دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد ریال توسط معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.