خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

پیشگیری در ماموریت‌ها با اشراف اطلاعاتی امکان پذیر است

پیشگیری در ماموریت‌ها با اشراف اطلاعاتی امکان پذیر است

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به اهمیت اشراف اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: پیش بینی و پیشگیری در ماموریت‌ها به واسطه اشراف اطلاعاتی امکان پذیر است.