ورود نیروهای روس به قره باغ

ورود نیروهای روس به قره باغ
به دنبال توافق ارمنستان با روسیه و جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ بر سر قره‌باغ کوهستانی، نیروهای صلح‌بان روسی طبق یکی از بندهای توافق، در این منطقه مستقر شدند.