خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

همدلی مومنانه لامردی ها ادامه دارد

همدلی مومنانه لامردی ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶۵۰ بسته معیشتی به ارزش سه میلیارد ریال توسط خیر لامردی طی دو روز توسط بسیجیان جهادی در بین خانوارهای نیازمند لامردی توزیع شد.