خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

نیروی انتظامی با تمام توان در صحنه حضور دارد

نیروی انتظامی با تمام توان در صحنه حضور دارد

سردار اشتری:

فرمانده نیروی انتظامی : نیروی انتظامی با تمام توان، مقتدرانه و هوشمندانه در تمام صحنه‌ها حضور داشته است و هر اتفاقی در کشور رخ دهد حضور دارد.