خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

موج گسترده بازداشت فلسطینی‌ها در مناطق مختلف کرانه باختری

موج گسترده بازداشت فلسطینی‌ها در مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری شماری از فلسطینی ها را بازداشت کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: شهرک قباطیه در جنین در کرانه باختری شاهد درگیری های شدید به دنبال حمله نظامیان صهیونیست به این منازل در این شهرک و تخریب اثاثیه آنها بود و نظامیان صهیونیست اقدام به تیراندازی به سوی فلسطینی ها کردند.

در نابلس همه نظامیان رژیم صهیونیستی دو جوان را بازداشت کردند.

در شرق نابلس نظامیان رژیم صهیونیستی منازل اسیران آزاده شده را مورد حمله قرار دادند و اموال آنرا مصادره کردند.

نظامیان صهیونیست در بیت لحم هم یک اسیر آزاده شده را بازداشت کردند و دو فلسطینی دیگر را هم در ورودی اردوگاه الدهیشه در این شهر با خود بردند.

در قلقیلیه هم نظامیان رژیم صهیونیستی دو جوان فلسطینی را از شهرک عزون در شرق این شهر بازداشت کردند. 

نظامیان صهیونیست در رام الله هم دو جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

اردوگاه عین السلطان در اریحا هم شاهد یورش شمار زیادی از نظامیان صهیونیستی بود و این نظامیان از گاز اشک آور و گلوله های جنگی علیه فلسطینی ها استفاده کردند.