معاون دادستان کل، ادعای وجود پنبه در تن ماهی را تکذیب کرد

معاون دادستان کل، ادعای وجود پنبه در تن ماهی را تکذیب کرد

معاون دادستان کل درباره انتشار ویدئوی پنبه به جای تن ماهی گفت: محتوای قوطی‌های کنسرو این کارخانه پنبه نیست بلکه ماهی مارلین است که بافتی منسجم‌تر از تن ماهی دارد.