فوت ۱۸ بیمار کرونایی در همدان

فوت ۱۸ بیمار کرونایی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون با ٧۶۵ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٢ هزار و ٧١١ مورد بستری و ٣٢ هزار و ۵۵٧ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد یک هزار و ۷۱۱ مورد افزایش یافته است.

طاهری افزود: تعداد یک‌هزار و ٣۶٧ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٨۴ مورد در بخش عادی و ٢٨ مورد در بخش مرافبت‌های ویژه بستری هستند و حال ۵١ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۴٧٨ مورد، بهار ٧٠٩ مورد، تویسرکان ٨١۶ مورد، رزن ۵۴٣ مورد، درگزین ۲١٩ مورد و فامنین ٢٢۶ مورد، کبودرآهنگ ٧٩۴ مورد، ملایر ۲ هزار و ٢٣٠ مورد، نهاوند یک‌هزار ۶۰۷ مورد و همدان ۴۶٨ مورد است و موارد اعلامی در شهرستان‌ها، موارد مثبت بستری است.

وی خاطرنشان کرد: آمار مبتلایان خارج از استان همدان ٣٢٨ مورد مثبت اعلام شده است.