خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

فرهنگستان فارسی برای واژه «رآکتور»، چه معادلی را پیشنهاد داده است؟

فرهنگستان فارسی برای واژه «رآکتور»، چه معادلی را پیشنهاد داده است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز (۲۰ فروردین)، روز ملی فناوری هسته‌ای است. گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به‌ همین مناسبت، متنی را منتشر کرده است.

در متن منتشر شده فرهنگستان، در توضیح واژه معادل «رآکتور» آمده است:

«واژه reaction از فعلی لاتینی به‌معنای «دوباره انجام دادن» آمده و حدود دو قرن است که معنای کنونی، یعنی عکس‌العمل یا عمل متقابل، را یافته‌است. فرهنگستان اول در برابر این واژه، معادل «واکنش» را تصویب کرد که از پیشوندِ «وا» و اسم مصدرِ «کنش» تشکیل شده‌است. در سال‌های گذشته، فرهنگستان سوم، دستگاه یا محیطی را که در آن واکنشِ شکافتِ هسته‏‌ای به‌صورت مهارشده انجام شود، «واکنشگاه هسته‌ای» نامید، و البته، به‌دلیل تأکید متخصصان فیزیک هسته‌ای بر رواج واژه «رآکتور»، کاربرد آن را نیز در کنار واژه فارسی پذیرفته‌است. در این حوزه، معادل «واکنش‌وَری» برای reactivity تصویب شده‌است که معیاری برای نشان دادن میزان دور بودن حالت واکنشگاه هسته‌ای از وضعیت بحرانی آن است.»

۵۷۵۷