خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

عرضه اولیه سپید به پایان رسید | به هر کد چند سهم رسید؟

عرضه اولیه سپید به پایان رسید | به هر کد چند سهم رسید؟

به گزارش بورس تابناک، عرضه اولیه شرکت سپید ماکیان با نماد سپید امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ انجام شد و در آن ۱۵۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم معادل ۱۵ درصد از سهام در بورس تهران عرضه شد.


طبق اطلاعیه منتشر شده قرار بود در این عرضه اولیه جدید به هر کد معاملاتی حداکثر ۱۵۰ سهم با حداکثر قیمت ۲۱۰۰ تومان تخصیص یابد.


به هر کد معاملاتی چند سهم رسید؟


در این عرضه حدود ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار ۶۹۵ کد معاملاتی شرکت کردند و حدود ۴۴ سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت.


رکورد مشارکت شکسته نشد


همان گونه که عنوان شددر این عرضه حدود ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار ۶۹۵ کد معاملاتی شرکت کردند و بنابراین رکورد مشارکت در عرضه اولیه ها در سال جاری شکسته نشد. 


تا پیش از این میزان مشارکت در عرضه اولیه های سال جاری به شرح زیر بود:  1. فگستر: ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۰۲ کد معاملاتی

  2. فتوسا: ۲ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۴۰۹ کد معاملاتی

  3. غکورش: بیش از ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار کد معاملاتی

  4. ولکار: ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۳۸۸ کد معاملاتی

  5. ومدیر: ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۲ کد معاملاتی

  6. لطیف: ۲ میلیون و ۷۶۴ هزار کد معاملاتی


بنابراین همچنان رکورد مشارکت در اختیار ولکار باقی ماند.