خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

ظرفیت دو برابری بیمارستان‌های سپاه برای پذیرش بیماران کرونایی

ظرفیت دو برابری بیمارستان‌های سپاه برای پذیرش بیماران کرونایی

معاون سلامت سپاه: شرایط پیش آمده در روز‌های اخیر موجب شد تا تخت‌های بستری بیمارستان‌های سپاه را به‌ویژه در تهران برای پذیرش بیماران کرونایی دو برابر کنیم.