شکنجه و شرایط نامطلوب زندان‌های رژیم صهیونیستی برای زنان اسیر

شکنجه و شرایط نامطلوب زندان‌های رژیم صهیونیستی برای زنان اسیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، زنان فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی علاوه بر شکنجه هایی که در جریان جلسات بازجویی متحمل می شوند، با شرایط بد و نامطلوب این زندان ها نیز رو به رو هستند.

بر اساس این گزارش، «مرح» ۲۱ ساله که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۵ بازداشت و به ۸ سال حبس محکوم شده در زندان دامون در شرایط بسیار بدی به سر می برد.وی در جریان بازداشت، از ناحیه بازوها، تیر خورد به طوری که نظامیان رژیم صهیونیستی دست کم ۱۰ گلوله به بدن وی شلیک کردند.در آن زمان به دلیل عدم معالجه مرح و خونریزی شدید وی، توان جسمی او تحلیل رفته و قادر به تکان دادن دست های خود نیست.با این وجود، مرح که در آن زمان تنها ۱۵ سال داشت توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازجویی شد.با گذشت چند سال از بازداشت وی، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان از ارائه خدمات پزشکی به این اسیر زن فلسطینی ممانعت می کنند.شرایط زندان هایی که اسرای زن فلسطینی در آنها نگهداری می شوند بسیار نامناسب بوده و با آغاز فصل سرما این شرایط وخیم تر می شود به طوری که وسایل گرمایشی در این زندان ها وجود ندارد.علاوه بر آن، این اسرای فلسطینی در جریان بازجویی هایی که نظامیان رژیم صهیونیستی از آنها به عمل می آورند عمدتا تحت شکنجه قرار می گیرند.