شوخی با «مردان مریخی، زنان ونوسی»

شوخی با «مردان مریخی، زنان ونوسی»

این کتاب با قیمت ۳۷۵۰۰ تومان در انتشارات روزنه راهی بازار کتاب شده است.

در مقدمه کتاب به قلم ابراهیم رها می‌خوانیم: تعداد زیادی کتاب در اقصی نقاط جهان منتشر شده تا بگوید زنان و مردان با هم چه تفاوت‌های ریز و درشتی دارند.

 حالا این‌که مگر نمی‌دانند با نمی‌بینند این تفاوت‌های درشت و حتی خیلی درشت را، یک بحث دیگر است. اما این‌جا من در کتاب «مردان و زنان مردم‌آزار» با تمام این تفاوت‌های ریز یا درشت یا متوسط، شوخی کرده‌ام! بله، با تفاوت‌های مردان و زنان شوخی کرده‌ام و شده همین صفحاتی که می‌خوانید.

در واقع کتاب‌های روانشناسی این حوزه را دستمایه قرار داده‌ام، به این شکل که شما در هر بخش، در ابتدا جملاتی را می‌بینید که مربوط به یک کتاب روان‌شناسی است (عمدتاً مردان مریخی، زنان ونوسی)، این بخش کاملا مشخص است و ترتیبی داده شده تا راحت تمیز داده شود، بعد من آن را دست‌مایه ساخته‌ام جهت آن‌که بگویم قضایا همان‌قدر که جدی است به همان اندازه و شاید هم بیشتر، شوخی است! توضیح اضافه هم نمی‌خواهد.

۲۴۱۲۴۱