سران رژیم صهیونیستی در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند

سران رژیم صهیونیستی در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، «احمد المدلل» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که خون شهید کمال ابو وعر و تمام اسرای فلسطینی که در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند هدر نخواهد رفت.

وی افزود: مقاومت قادر است که اسرای فلسطینی را آزاد کند و مسأله این اسرا، باید در در رأس اولویت های مقاومت فلسطین باقی بماند.

المدلل بیان کرد: دشمن صهیونیستی مسئولیت این جنایت را برعهده دارد و اگر اسرای فلسطینی دیگر را آزاد نکند، ممکن است این جنایت در زندان های رژیم صهیونیستی تکرار شود.

وی ادامه داد: مسأله اسرای فلسطینی به ویژه اسرای بیمار، همچنان مسأله مهم نزد گروه های مقاومت فلسطین باقی می ماند و ما در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی ساکت نخواهیم ماند.

المدلل گفت: سران رژیم صهیونیستی باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند و نهادهای حقوق بشر نباید در برابر این جنایات ساکت بمانند.

روز گذشته، منابع فلسطینی از شهادت کمال ابووعر اسیر فلسطینی در بند صهیونیستها به علت بیماری کرونا خبر دادند و اعلام کردند که این زندانی در زندان جلبوع از بیماری سرطان هم رنج می بُرد.