رژیم صهیونیستی خطری برای ملت ها و امت اسلامی است

رژیم صهیونیستی خطری برای ملت ها و امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جنبش انصارالله یمن پنج شنبه شب بمناسبت روز جهانی قدس سخنرانی کرد.

عبدالملک الحوثی گفت: زمانبندی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه رمضان نشان می‌دهد که موضوع قدس یک مسئولیت است و بخشی از التزامات ایمانی مسلمانان بشمار می‌رود.وی افزود: روز جهانی قدس موجب تحرک ملت‌ها در خصوص موضوع فلسطین است. سطح رسمی کشورهای عربی و اسلامی در تعامل صحیح با موضوع فلسطین شکست خورده است.رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: ملت‌های امت اسلامی در قبال موضوع فلسطین مسئول هستند چرا که دشمن اشغالگر خطری برای ملت‌ها و امت اسلامی است. ما در خصوص تحرک علیه خطر اسرائیل وظیفه داریم ضمن اینکه ما بعنوان امت اسلام، در مقابل خداوند برای یاری ملت فلسطین و مقابله با تهدیدات دشمن مسئولیت داریم.وی ادامه داد: در مقابل تحرکات غربی و رسیدن یهودیان به فلسطین تحرک جدی از سوی امت اسلامی در قبال این خطر صورت نگرفت. هنگامی که خطر یهودی در ایام اشغالگری انگلیس تشدید یافت به استثنای برخی که تحرک نمودند و تعداد آنها کم بود، تحرک مطلوبی از سوی اقشار امت و حتی داخل فلسطین صورت نگرفت.عبدالملک الحوثی افزود: این تحرک در تحقق اهدافش شکست خورد و برای تصحیح و گسترش آن هم بازنگری نشد که این امر به وخیم شدن خطر صهیونیسم در فلسطین منجر گردید. پس از ناکامی کشورهای عربی در سطح رسمی، تغییراتی در روند موضوع فلسطین به سمت موفقیت ایجاد شد که به تجربه مردمی همچون حزب الله در لبنان و پیروزی های آن بازمی گشت.رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: تجربه نوار غزه و موفقیت ها متوالی آن از عوامل تاثیرگذار در روند موضوع فلسطین بود. تجربه حزب الله و نوار غزه علیرغم موفقیت ها، در سطح رسمی کشورهای عربی با کمک و یاری همراه نشد بلکه تحرکات در این خصوص منفی بود یا دست کم اینکه تعامل با آن سرد بود. واقعیت داخلی امت از لحاظ رسمی و مردمی در برپایی رژیم اشغالگر در قلب امت و کشورهای ما نقش داشت.وی اظهار داشت: بخشی از رویارویی ما با دشمن اسرائیلی تصحیح وضعیت داخلی و اهتمام به تصحیح اوضاع داخلی امت اسلامی است. باید در واقعیت امت اسلامی رسوخ پیدا کند که تداو خطر اسرائیل مسئولیت های ما برای مقابله با آن را بیشتر می کند و این مسئولیت منحصر به داخل فلسطین یا همسایگان نیست بلکه به تمام امت اسلام بازمی گردد.عبدالملک الحوثی خاطرنشان کرد: دشمن اسرائیلی تنها یک دشمن مانند سایر دشمنان نیست بلکه طبق نص قرآن کریم، دشمنی آن علیه ما به عنوان یک امت مسلمان شدیدتر است. رژیم صهیونیستی از جنایات و نسل کشی دسته جمعی برخاسته و ننگین ترین جنایات را در حق ملت فلسطین و امت اسلامی مرتکب شده است. رفتار ثابت این رژیم رفتار جنایتکارانه و خصمانه در قبال امت اسلامی بویژه در قبال ملت فلسطین است.رهبر انصارالله ادامه داد: صهیونیست ها با ما به عنوان یک انسان حقیقی نمی نگرند و حتی شیوه های آموزشی آنها در تربیت کودکان بر دشمنی با ما مبتنی است. علیرغم تجاوزگری صهیونیست ها در نقشه ها، شیوه ها و اقدامات جنایتکارانه سعی دارند در یک اقدام فریبکارانه عجیب تصویری متفاوت از آنها را به ما نشان دهند. برخی رژیم ها دیدگاه خود را بر تصویری که دشمن سعی دارد از خود نشان دهد بنا نهاده اند و در همین راستا و حتی به اسم دین عادی سازی روابط و فعالیت رسانه ای و فرهنگی خود را انجام می دهند. هدف از نشان دادن این تصویر تحریف شده از صهیونیست ها منحرف کردن قطب نمای دشمنی از سمت آنهاست. صهیونیست ها تلاش کردند قطب نمای دشمنی به سمت ایران و فرزندان امت اسلام بازگردد و به سمت آنها نشانه نرود.تکمیل می‌شود...