رشد صنایع ورزشی جهان به ۳.۳ درصد کاهش یافت

رشد صنایع ورزشی جهان به ۳.۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، طبق تحقیقات جدید شرکت نظارت و مشاور جهانی پی‌دابلیوسی به علت پاندمی کرونا رشد صنایع ورزشی در ۳ تا ۵ سال آینده به ۳.۳ درصد کند خواهد شد.

با این حال در تحقیقات ورزشی ۲۰۲۰ پی‌دابلیوسی مشخص شد رشد صنایع ورزشی در آسیا بهتر خواهد بود و به ۷.۳ درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر پاندمی فرصتی طلایی برای بخش‌هایی مانند ورزش‌های الکترونیکی یا شبیه‌سازی ورزشی ایجاد کرده است.

در این تحقیقات از دیدگاه‌های ۷۸۰ ورزشکار حرفه‌ای بیش از ۵۰ کشور جهان استفاده شده است.