دستگیری سرشبکه باند توزیع موادمخدر غرب

دستگیری سرشبکه باند توزیع موادمخدر غرب

سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت: سرشبکه توزیع باند موادمخدر غرب تهران در عملیات پلیسی دستگیر شدند و طرح کشف مواد مخدر با سگ‌های مواد یاب ناجا در ترمینال غرب تهران اجرا شد.