خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

در دوره کرونا ۱۰ هزار نیرو در روز در حال خدمات رسانی هستند

در دوره کرونا ۱۰ هزار نیرو در روز در حال خدمات رسانی هستند

فرمانده نیروی انتظامی: باتوجه به بیماری کرونا از ابتدا تاکنون روزانه ۱۰ هزار نفر از ماموران نیروی انتظامی در بحث کنترل، نظارت و ارایه خدمات به شهروندان فعالیت می‌کنند.