خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

جوسازی‌های رسانه‌ای در مورد تردد به ترکیه، بی اخلاقی است

جوسازی‌های رسانه‌ای در مورد تردد به ترکیه، بی اخلاقی است

معاون وزیر کشور در مورد تردد مسافری ترکیه، با یادآوری لغو کل تور‌های ترکیه، تداوم فضاسازی رسانه‌ای و هجمه به دستگاه‌های مسئول به این بهانه را نمونه بارز بی اخلاقی رسانه‌ای بر شمرد.