جزئیات بدهی ۲۰.۵ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به خزانه داری

جزئیات بدهی ۲۰.۵ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به خزانه داری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، رابطه این شرکتها با خزانه داری کل کشور است.

قبل از بررسی این موضوع درباره شرکت ملی نفت ایران لازم است به این موضوع اشاره کنیم که براساس ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قرارداد و آیین نامه اجرایی موضوع ماده مذکور و با توجه به تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران در قانون بودجه سال 1397 کل کشور، بانک مرکزی و خزانه داری‌کل کشور حسب مورد مکلف شده اند هرماهه 14.5 درصد از وجوه حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و وجوه واریزی توسط مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها و عرضه شده در بورس به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به حساب‌های معرفی شده این شرکت واریز نمایند. شرکت ملی نفت ایران پس از کسر سهم خود از ارزش نفت مابقی را به حساب بستانکار دولت منظور و سهم دولت از ارزش نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش منتقل نموده است.

*تصویر کلان از تبادلات مالی شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، دولت (خزانه داری کل کشور) در پایان سال مذکور بالغ بر 533 هزار و 988 میلیارد تومان از این شرکت طلبکار (بستانکار) بوده است.

از طرف دیگر هم خزانه داری کل کشور در این دوره زمانی، حدود 513 هزار و 454 میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران بدهکار بوده است.

با توجه به ارقام فوق، شرکت ملی نفت ایران در پایان سال 1397 بیش از 20 هزار و 534 میلیارد تومان به خزانه داری کل کشور بدهکار بوده است. رقم مذکور تقریبا 50 درصد کمتر از بدهی شرکت ملی نفت ایران به خرانه داری کل کشور در پایان سال 1396 بوده است. کاهش بدهی شرکت ملی نفت ایران نسبت به سال قبل عمدتا مربوط به تسویه و یا انتقال مانده بدهی بخشی از مشتریان نفتی به حساب دولت به مبلغ 45 هزار و 634 میلیارد تومان بوده است.

*جزئیات مطالبات 534 هزار میلیارد تومانی خزانه داری از شرکت ملی نفت

براساس این گزارش، 68 درصد طلب خزانه داری کل کشور از شرکت ملی نفت بخاطر سهم دولت (دولت و صندوق توسعه ملی) بابت ارزش 364 هزار و 515 میلیارد تومانی نفت خام صادراتی و داخلی در سال 97 و همچنین 13.4 درصد از این طلب بخاطر سهم دولت بابت ارزش 71 هزار و 615 میلیارد تومانی میعانات گازی صادراتی و داخلی در این سال بوده است.

image

*جزئیات بدهی 513.4 هزار میلیارد تومانی خزانه داری به شرکت ملی نفت

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، 44.7 درصد بدهی خزانه داری کل کشور به شرکت ملی نفت بخاطر انتقال ارزش 229 هزار و 477 میلیارد تومانی نفت خام فروخته شده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال مذکور و همچنین 7.6 درصد این بدهی بخاطر انتقال ارزش 39 هزار و 271 میلیارد تومانی میعانات گازی و مواد افزونی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش در این سال بوده است.

از سوی دیگر، 18.4 درصد بدهی خزانه داری کل کشور به شرکت ملی نفت بخاطر انتقال ارزش 94 هزار و 523 میلیارد تومانی واریزی به حساب دولت بابت وجوه حاصل از صادرات نفت خام در سال 97 و 12.2 درصد این بدهی بخاطر انتقال ارزش 63 هزار و 169 میلیارد تومانی واریزی به حساب دولت بابت مشتریان نفت خام پایان سال قبل (96) بوده است.

image

در جدول فوق، ارقام ستون اول و ستون دوم به میلیارد ریال بوده و به ترتیب مربوط به سال های 97 و 96 است.

image

براساس این گزارش، بدهی شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 20 هزار و 534 میلیارد تومان، با توجه به طلب این شرکت به مبلغ 67 هزار و 441 میلیارد تومان بابت مشتریان نفت خام و میعانات گازی با لحاظ نمودن تسویه مطالبات مشتریان نفتی حسب مصوبه ستاد تدابیر ویژه در پایان سال 1396 جمعاً به مبلغ 6 هزار و 892 میلیارد تومان (پس از کسر 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت به مبلغ 8 هزار و 779 میلیارد تومان) منجر به مبلغ 31 هزار و 234 میلیارد تومان طلب شرکت ملی نفت ایران گردیده است.

انتهای پیام/