جامعه بین الملل برای توقف تخریب منازل فلسطینی ها وارد عمل شود

جامعه بین الملل برای توقف تخریب منازل فلسطینی ها وارد عمل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه ای تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها به ویژه تخریب منازل آنها را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تخریب منازل فلسطینی ها توسط عناصر دشمن صهیونیستی باعث آوارگی دهها خانواده فلسطینی شده است.بر اساس این بیانیه، تخریب منازل فلسطینی ها، در چارچوب پاکسازی نژادی و اجرای طرح الحاق کرانه باختری و توسعه شهرک سازی ها می گنجد.در این بیانیه تاکید شده است: این تجاوزات، نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل به شمار می رود.سازمان همکاری اسلامی از جامعه بین الملل خواست به وظایف خود در اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی برای توقف این تجاوزات و جنایات عمل کند.تل آویو برای گسترش شهرک سازی ها از چندی قبل طرح تخریب گسترده منازل فلسطینی ها را در مناطق مختلف آغاز کرده است.