تولید واکسن کرونا تا بهار سال آینده/صحیح ترین آمار جهانی را داریم

تولید واکسن کرونا تا بهار سال آینده/صحیح ترین آمار جهانی را داریم
بیرجند- وزیر بهداشت با بیان اینکه واکسن کرونا را تولید می کنیم و تا بهار سال آینده آن را خواهیم داشت، گفت: اجازه نمی دهیم هم وطن ما گروه هدف تست واکسن شود.