تعیین ۴۰ شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان تهران

تعیین ۴۰ شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان تهران
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین ۴۰ شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در سطح استان تهران خبر داد.