خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

تدوین۲ هزار استاندارد جدید مهارتی و ایجاد ۱۴۰۰ مرکز جدید آموزش

تدوین۲ هزار استاندارد جدید مهارتی و ایجاد ۱۴۰۰ مرکز جدید آموزش

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین۲ هزار استاندارد جدید مهارتی و ایجاد ۱۴۰۰ مرکز جدید آموزش را مهم‌ترین اقدام در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام کرد.