تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری منطقه ۵ تهران

تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری منطقه ۵ تهران

بازرس کل استان تهران گفت: در بازرسی از شهرداری منطقه ۵ تهران، مشخص شد در طرح مشارکتی و نبود نظارت بر قرارداد‌ها موجب تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شده است.