خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

تبریز در آستانه تعطیلی دو هفته ای

تبریز در آستانه تعطیلی دو هفته ای

کاهش چشمگیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هفته های منتهی به نوروز ۱۴۰۰ و افزایش مسافرت‌ها و دید و بازدیدها در تعطیلات نوروزی سبب افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در تبریز شد.