تایید صلاحیت ۵۶۰ داوطلب انتخابات میاندوره‌ای مجلس در تهران

تایید صلاحیت ۵۶۰ داوطلب انتخابات میاندوره‌ای مجلس در تهران

رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تایید صلاحیت ۵۶۰ داوطلب انتخابات میاندوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس توسط هیئت اجرایی انتخابات خبر داد.