خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

تأکید بر تکمیل عملیات اجرایی پل باقرشهر

تأکید بر تکمیل عملیات اجرایی پل باقرشهر

مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران با همراهی شهردار منطقه ۱۹ از طرح‌های عمرانی و توسعه محور این منطقه بازدید و بر تکمیل عملیات اجرایی پل باقرشهر تاکید کردند.