بیش از ۱۰ میلیون دلار دستمزد برای بازی در یک سکانس

بیش از ۱۰ میلیون دلار دستمزد برای بازی در یک سکانس
جانی دپ در حالی از پروژه «جانوران شگفت‌انگیز» جدا شد که فقط یک سکانس با بازی او ضبط شده بود. البته او دستمزدش را کامل می‌گیرد.