ببینید | ویدئویی تلخ از هنرنمایی نوازنده برجسته ایرانی در خیابان‌های ترکیه

ببینید | ویدئویی تلخ از هنرنمایی نوازنده برجسته ایرانی در خیابان‌های ترکیه
«ایمان جعفری پویان» نوازنده برجسته ساکسوفون به ترکیه مهاجرت کرده و این روزها برای گذران زندگی در خیابانها ساز میزند. او در ارکستر محسن یگانه، رضا صادقی و ناصر چشم آذر ساز زده است.