خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

اهتمام جدی وزارت کشور برای برگزاری انتخاباتی در شان نظام

اهتمام جدی وزارت کشور برای برگزاری انتخاباتی در شان نظام

رئیس ستاد انتخابات کشور: وزارت کشور به عنوان مسئول اجرای مستقیم انتخابات با اهتمامی جدی به دنبال برگزاری انتخاباتی باشکوه در شان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است.