خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

ارتقاء امنیت با همراهی مردم

ارتقاء امنیت با همراهی مردم

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به ارتقاء امنیت با همراهی مردم اشاره کرد و گفت: امنیت باید حفظ شود، ارتقاء یابد و مردم احساس امنیت مستمری داشته باشند.