خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

اجرای مصوبات ستاد کرونا در استان مرکزی ضعیف است

اجرای مصوبات ستاد کرونا در استان مرکزی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، سید محمد جمالی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک در مقابله با این بیماری تنها مانده و با دست خالی به جنگ با این غول بی شاخ و دم رفته است.

وی افزود: مصوبات اعمال شده در محدودیت ها بسیار خوب هستند، اما متاسفانه اجرای آنها ضعیف است و به هیچ وجه این محدودیت ها کمک به حال این معضل نخواهد کرد. چرا که عده‌ی بسیار کمی که همکاری می‌کنند خسته خواهد شد و میزان همکاری آنها پایین خواهد آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطر نشان کرد: دست یاری به سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی و هر کسی که می‌تواند یاری‌گر مجموعه باشد و درمان باشد دراز می‌کنیم چرا که کنترل موج چهارم به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود.

جمالیان بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که متاسفانه در پیک چهارم ظرفیت درمانی جوابگوی بیماران نخواهد بود و گمان می‌شود که در کمتر از ۷۲ الی ۹۶ ساعت آینده بیمارستان‌ها دوم نیز تکمیل خواهد شد و به سمت بیمارستان سوم و تکمیل ظرفیت های تمامی مراکز درمانی برویم.