خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

اجرای محدودیت های کرونایی در ایلام

اجرای محدودیت های کرونایی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، در حاضر از ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به شهرها و از خروج خودروها با پلاک بومی جلوگیری می‌شود.

افرادی که اصرار بر تردد داشته باشند، با جریمه پلیس مواجه می‌شوند.