اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان

اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان

جلسه شورای عالی قضائی ؛

با دستور رئیس دستگاه قضا، طرح پایش و غربالگری زندانیان کشور اجرا می‌شود.

اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیانبه گزارش خبرگزاری صداو سیما و به نقل از سازمان زندان‌های کشور، آقای محمدمهدی حاج محمدی در جلسه شورای عالی قضائی گفت: به موجب بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه وضع زندانیان در حوزه حبس، رصد و پایش می‌شود که اهتمام ریاست قوه قضاییه به موضوع زندان، تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند.


وی افزود: بناست کسانی که از زندانی بودنشان نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود شناسایی و برای ان‌ها تصمیم فوری و فوق العاده اتخاذ شود.


آقای حاج محمدی تاکید کرد: نباید کسی بی جهت در زندان بماند و رها باشد، در مواردی حبس نه ضرورت دارد نه فایده؛ اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبه است برای بعضی حبس نه نقش تنبیهی و نه تنبهی دارد.


رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: به موجب بخشنامه پایش وضع زندانیان، به بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کننده‌ای ندارند یا افرادی که در مواعد قانونی برای ادامه بازداشت شان تصمیم گیری نشده است و یا کسانی که مستحق برخورداری از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات باشند، بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می‌شوند.


وی افزود: در این بخشنامه ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان توصیه شده است و اگر قرار باشد به موجب تصمیم قضائی تغییری در وضع زندانیان موضوع بخشنامه ایجاد نشود ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.


رئیس سازمان زندان‌ها گفت: این بخشنامه مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندان بانی اسلامی، زندانی عائله تحت تکفل حکومت است و باید دائم تحت رصد و کنترل و چرخه اصلاح و تربیت باشد.


عضو شورای عالی قضایی کشور با تشکر از روسای کل دادگستری، دادستان ها، همکاران قضایی و زندانبانان در اهتمام جدی به اجرای سریع و دقیق این دستورالعمل افزود: پایش و غربالگری زندانیان خدمت جهادی دیگری در دوره تحول قوه قضائیه و زندان‌های کشور است.