اجرای طرح تعطیلی مشاغل و محدودیتهای کرونایی

اجرای طرح تعطیلی مشاغل و محدودیتهای کرونایی

طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل (گروه‌های ۲، ۳ و ۴) از ساعت ۱۸ اجرایی شد، خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما از آغاز این طرح مهم گزارش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این طرح در چارچوب مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و با هدف پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا از امشب اجرا شده است و تا یک ماه ادامه دارد.
این طرح برای ۳۱ مرکز استان گرفته شده است و استان‌ها می‌توانند شهر‌هایی را که پرجمعیت هستند همانند مرکز استان مدیریت کنند.


 کاهش ساعت کاری خطوط حمل و نقل عمومی در پایتخت 


کاهش ساعت کاری خطوط حمل و نقل عمومی در پایتخت از امروز در اجرای تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، به مدت یک ماه اعمال می‌شود. مشروح خبر


 آغاز طرح تعطیلی مشاغل، پس از ساعت ۱۸ 


با تشدید محدودیت‌های ضد کرونایی، طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل (گروه‌های ۲، ۳ و ۴) از ساعت ۱۸ آغاز شد. بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا فقط مشاغل ضروری می‌توانند پس از این ساعت فعالیت کنند. مشروح خبر


 محدودیت‌های گروه شغلی ۲، ۳ و ۴ 

 توقف فعالیت‌های غیرضرور بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 

 اجرای مصوبه محدودیت‌های کرونایی توسط صاحبان مشاغل