اجرای طرح برخورد با خرده فروشان و معتادان متجاهر در پایتخت

اجرای طرح برخورد با خرده فروشان و معتادان متجاهر در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان جامعه، طرح امنیت محله محور با اقتدار کامل در چندین مرحله در سطح پایتخت اجرا شد.