خبرگزاری چهل بیست نیوز " />

آمادگی کامل نیروی انتظامی برای برگزاری انتخابات

آمادگی کامل نیروی انتظامی برای برگزاری انتخابات

فرمانده ناجا: نیروی انتظامی از دو ماه پیش تمامی برنامه ریزی‌ها در بخش امنیت برگزاری انتخابات آینده را انجام داده است و تمامی نیرو‌ها در این زمینه آمادگی دارند.