آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای اجرای تصمیم‌های ستاد کرونا

آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای اجرای تصمیم‌های ستاد کرونا

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: ناوگان اتوبوسرانی پایتخت آمادگی کامل دارد مصوبه‌های جدیدی که ممکن است ستاد ملی کرونا با توجه به شرایط خاص کرونایی تهران اعلام کند، اقدام کند.